Driehoekskunde

Driehoekskunde beschrijft wat er in de relatie tussen familie, cliënt en professional gebeurt en wat er hoort te gebeuren.

Een belangrijk uitgangspunt van de Driehoekskunde is die van de Volgorde. Driehoeken beginnen bij twee partners die samen een kind krijgen. Deze situatie, zoals hieronder afgebeeld, noemen wij de oerdriehoek. Op de tekening zijn een vrouw en een man afgebeeld. Dit kunnen natuurlijk ook alleen vrouwen/mannen of meerdere ouders zijn. De oerdriehoek bestaat uit de personen die met elkaar een familie vormen: de belangrijke blijvers

Wanneer een professional betrokken is, spreken wij van een zorgdriehoek. Denk bijvoorbeeld aan de wijkverpleegkundige van het consultatiebureau. Of de peuterjuf, de leerkracht van de basisschool, de huisarts, begeleiders. En de mentor van de middelbare school, misschien wel een specialist van het ziekenhuis, maar ook de verzorgers in een verpleeghuis. Allemaal professionals in het leven van ouders en kinderen.
Professionals komen als laatste in de driehoek. Zij zullen ook als eerst weer vertrekken. Bijvoorbeeld door een nieuwe baan of een verhuizing. In de Driehoekskunde spreken wij daarom van Passanten.

Deze professionals komen als laatst, maar zijn als eerste verantwoordelijk voor een goede samenwerking binnen de driehoek. In die zin zijn professionals er dus niet alleen voor de cliënt, maar zeker ook voor de familie. Familieleden vertrouwen de cliënt, hun kind, vader, moeder, broer of zus, niet zomaar toe aan vreemden. 

Logisch verhaal, toch?
De praktijk leert echter dat dit logische verhaal in de praktijk heel wat complexer is.
Met regelmaat worden driehoeken zelfs als ‘onmogelijk’ ervaren. Ik help je graag!