Presentatie

Er zijn verschillende redenen voor het organiseren van een presentatie Driehoekskunde. Zo kun je denken aan:

  • een eerste kennismaking met Driehoekskunde,
  • een studiedag,
  • een ouderavond,
  • een themabijeenkomst,
  • de start van een nieuwe locatie

Een presentatie is een mix van theorie en praktijk, van luisteren en actief meedoen. Dynamisch en interactief dus – en herkenbaar door de casuïstiek die naar voren komt.