Training

Om bekwaam te worden in het toepassen van Driehoekskunde zijn er diverse trainingen mogelijk:

Basistraining Driehoekskunde
Een driedaagse training waarin deelnemers stap voor stap wordt uitgelegd hoe de theorie gekoppeld kan worden in hun dagelijkse werk. Wij werken zowel met mijn casuïstiek als met casuïstiek van de deelnemers en zijn veel aan het oefenen.
Na afloop van de training krijgen deelnemers een certificaat.

Train – de – trainer Driehoekskunde
De basistraining, gekoppeld aan het maken van een eigen trainingsprogramma, presentatie en het behandelen van de casuïstiek van een ander. Deze trainingsdagen zijn zo ingericht dat de deelnemers de training na afloop aan kunnen bieden binnen hun eigen organisatie. Intervisiebijeenkomsten spreken wij ook af, zodat de trainers scherp blijven en de Driehoekskunde geborgd blijft.
Gedurende de training vullen deelnemers een ‘trainersmap’ aan, zodat zij aan het eind een map vol informatie hebben.
Na afloop van de training krijgen deelnemers een certificaat.

Maatwerk / combinatie / ingevoegd in bestaand trainingsaanbod van de organisatie
Het kan zijn dat de organisatie graag wil dat Driehoekskunde binnen hun eigen trainingsaanbod ‘gevlochten’ wordt. Misschien ben je een professional alleen met een naaste collega de training wil volgen, waardoor een in company training niet wenselijk is.
Of het nu gaat om een organisatietraject, een individueel traject of nog heel iets anders, ik adviseer jullie graag.

Training Driehoeksbegeleiding
Deze training is specifiek gericht op het ondersteunen van individuele driehoeken die een problematisch verloop hebben.
Aan bod komen: advies en consultatie, begeleiding aan teams en het begeleiding van Driehoekstrajecten.
Na de training volgen intervisiebijeenkomsten, die nodig zijn voor de borging van de lesstof.
Meestal zijn orthopedagogen en maatschappelijk werkers de professionals die zich opgeven voor deze training. Dit is echter geen voorwaarde. Kennis van Driehoekskunde wel. Ervaring in het systemisch werken helpt je alvast op weg.

Deelnemers van deze training krijgen na afloop een certificaat.

Tijdens de trainingen maken wij gebruik van de boeken van Drienamiek en natuurlijk de 1,2,3hoekskit, die ik samen met twee collega’s ontwikkelde.