Overig

Driehoekstraject
Drienamiek heeft deze werkvorm ontwikkeld om ‘problematische driehoeken’ te helpen (weer) samen te werken.
Er worden kennismakingsgesprekken geregeld met zowel ouders/familieleden als met de betrokken professionals. Dit doen wij in afzonderlijke gesprekken.

1. De kennismakingsgesprekken zijn meestal de start, waarna ik een vervolgtraject kan bepalen. Soms blijkt een Driehoekstraject niet nodig. Op dat moment gaan de professionals en ik samen aan de slag. Dit heeft te maken met het principe Volgorde: professionals zetten de eerste stap op weg naar (herstel van) de samenwerking.

2. Na de kennismakingsgesprekken volgen een aantal teambijeenkomsten, waarin professionals leren op een andere manier naar de situatie te kijken, waaronder naar hun eigen werkwijze: wat kan anders? Waar liggen mogelijkheden tot verbetering?
Meestal leidt dit ertoe dat teams verder kijken dan ‘die ene casus’, waardoor ook andere situaties baat hebben bij het traject.
Het kan zijn dat deze bijeenkomsten de professionals al voldoende op weg helpen.

3. Vaak zijn er echter een aantal gezamenlijke gesprekken nodig tussen ouders/familieleden, de betrokken professionals en de Driehoeksbegeleider.
De professionals zetten de eerste stap. Wanneer het hen lukt hun werkwijze te veranderen, zijn ouders/familieleden aan de beurt. Ook zij kunnen iets doen om de samenwerking te verbeteren! Tijdens de gezamenlijke gesprekken worden afspraken gemaakt.

Illustraties in opdracht
Naast mijn werk als Driehoeksconsulent, teken ik. Eenvoudige portretten bijvoorbeeld, maar ook lesmateriaal en kleurplaten.
Voor diverse organisaties maakte ik een geïllustreerde agenda en notulen. Een keer iets anders dan een heel verslag!